2023 оны 04-р сарын 18-ын өдөр байгууллагдсан Ау500СП арматурын танилцуулга
Аванесов Вадим