Манай компани 2021 оны 12-р сарын 29-ний өдөр ажиллахгүй ба  12-р сарын 31-ний өдөр 09:00 - 13:00 цаг хүртэл ажиллана.


2022 оны 01-р сарын 03-ны өдрөөс ердийн цагийн хуваарийн дагуу ажиллана.